Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 09:34

Karta zakázky #01/NLZ/2020 - DNS
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 05/2022 (ŠS Šariš)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
30738
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 05/2022 (ŠS Šariš)
Číslo spisu VZ
01/NLZ/2020 - DNS
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
23 024,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
Doplňující CPV kód
44900000-9 - Kámen pro stavební účely, vápenec, sádrovec a břidlice
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva bez dopravy s nasledovnou špecifikáciou:
Frakcia kameniva
Drvené kamenivo fr. 63/125 - 940 t
Drvené kamenivo fr. 32/63 - 1180 t
Štrkodrva fr. 0/32 - 400 t
Štrkodrva fr. 0/16 - 200 t

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: vo vzdialenosti 3 km od Škôlkarského strediska Šariš, Zámocká 34, Šarišské Michaľany (GPS súradnice: 49.073406000000006, 21.1430061949685

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
15.09.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
15.09.2022 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty