Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2024 23:48

Karta DNS #NL DNS 21/2022
Nákup motorových vozidiel rôznych kategórií (nové, zánovné, jazdené)

Informace

ID zakázky
30803
Název zakázky
Nákup motorových vozidiel rôznych kategórií (nové, zánovné, jazdené)
Číslo spisu VZ
NL DNS 21/2022
Evidenční číslo zakázky
42363 - MUT
Číslo oznámení z TED
2022/S 190-539249
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
490 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
34110000-1 - Osobní vozidla
Doplňující CPV kód
34144700-5 - Užitková vozidla
34137000-6 - Použitá vozidla pro přepravu zboží
34111000-8 - Kombi a limuzíny
34131000-4 - Pick-upy
34113000-2 - Vozidla s pohonem čtyř kol
34114000-9 - Specializovaná vozidla
34136000-9 - Dodávky
34134000-5 - Plošinové a sklápěcí nákladní automobily
34142000-4 - Jeřábové a sklápěcí nákladní automobily
34140000-0 - Motorová vozidla pro velké zatížení
34139100-1 - Podvozky s kabinou pro řidiče
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávanie bežne dostupných osobných a úžitkových vozidiel, podľa dostupnosti jednotlivých tovarov. Podrobná technická špecifikácia a termín dodania budú obsahom konkrétnej výzvy podľa aktuálnych požiadaviek DPB, a.s.

Bude sa jednať o 2 kategórie vozidiel:
- osobné vozidlá kategórie M1, prípadne typové schválenie N1 s mrežou alebo bez mreže;
- úžitkové vozidlá kategórií N1, N2, a N3, aj s individuálne špecifikovanými podvozkovými nadstavbami podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie

Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
31.10.2022 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
31.10.2022 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.10.2026 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/449258

Dokumenty

Zakázky