Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 05:21

Karta veřejné zakázky #NR-35-19-PŘ-Če-OPD
Dodávka dřevěných pražců

Informace

ID zakázky
3082
Název zakázky
Dodávka dřevěných pražců
Číslo spisu VZ
NR-35-19-PŘ-Če-OPD
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka dřevěných pražců

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka dřevěných pražců“ je dodání nových dřevěných impregnovaných příčných a výhybkových pražců, včetně dopravy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
10.04.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
09.07.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.