Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.10.2020 22:52

Karta veřejné zakázky #13/19
Dodávka elektřiny v letech 2020 a 2021

Informace

ID zakázky
3083
Název zakázky
Dodávka elektřiny v letech 2020 a 2021
Číslo spisu VZ
13/19
Evidenční číslo zakázky
Z2019-012730
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
212 883 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Dodávka elektřiny v letech 2020 a 2021

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektřiny na roky 2020 a 2021 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě následující části:

Část č. 1
Předmětem této části zakázky je dodávka elektřiny v letech 2020 a 2021 pro odběrná místa NN. Zadavatel předpokládá dodat 1 093 MWh v součtu odběrných míst NN pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Část č. 2
Předmětem této části zakázky je dodávka elektřiny v letech 2020 a 2021 pro odběrná místa VN. Zadavatel předpokládá dodat 141 720 MWh v součtu odběrných míst VN pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.05.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část č. 1

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 628 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část č. 2

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
211 255 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy