Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.02.2023 08:41

Karta veřejné zakázky #22008/2022
Kyjov - chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická - I. etapa

Informace

ID zakázky
30898
Název zakázky
Kyjov - chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická - I. etapa
Číslo spisu VZ
22008/2022
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
45316200-7 - Instalace a montáž signalizačního zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce rekonstrukce chodníků v ulicích Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická, úprava stávajících zastávek a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Popis předmětu VZ

Jedná se o rekonstrukci chodníků v ulicích Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická. Dále je navržena úprava stávajících zastávek BUS s přilehlým přechodem pro chodce, aby splňovaly vyhlášku bezbariérovosti.
Provedena bude také rekonstrukce části veřejného osvětlení, a to podél silnice II/422 a III/43234. Společně s veřejným osvětlením budou osvětleny dva přechody pro chodce. Veřejná zakázka řeší i výstavbu nového světelného signalizačního zařízení, a to na přechodu pro chodce na silnici II/422 na ulici Brandlově.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.12.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.