Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:57

Karta veřejné zakázky #VZ-2022-076-SVO-ITS
Nízkoprahové denní centrum Azylový dům - PD

Detail zprávy #296717

Datum a čas doručení
30.09.2022 11:00:28
Odesílatel
Město Znojmo
Příjemce
Všichni
Typ
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Předmět
Oznámení výsledku veřejné zakázky

Zadavatel oznamuje, že vítězem veřejné zakázky na služby s názvem "Nízkoprahové denní centrum Azylový dům - PD" se stává společnost ATELIER SUKDOLÁK, se sídlem Fibichova 55, 261 01 Příbram, IČO: 064 59 153 a bude s ní uzavřena smlouva o dílo.

Ing. Michaela Svobodová