Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 04:05

Karta veřejné zakázky #VZ-2022-076-SVO-ITS
Nízkoprahové denní centrum Azylový dům - PD

Informace

ID zakázky
31083
Název zakázky
Nízkoprahové denní centrum Azylový dům - PD
Číslo spisu VZ
VZ-2022-076-SVO-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ-2022-076-SVO-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
200 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Nízkoprahové denní centrum Azylový dům - PD

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro společné řízení a zadání stavby nízkoprahového denního centra na základě již zhotovené studie. Budova bude sestavena z mobilních obytných kontejnerů a bude umístěna v zahradě azylového domu na ulici Přímětická. Je navržena jako bezbariérový azylový dům, který bude poskytovat denní péči pro příchozí – strava, praní prádla, hygienické zázemí.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.09.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.09.2022 09:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.