Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.12.2022 20:38

Karta veřejné zakázky #MUHO 12366/2022 OPM
REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM A OPRAVA VĚŽE NA OBJEKTU RADNICE V HODONÍNĚ

Informace

ID zakázky
31114
Název zakázky
REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM A OPRAVA VĚŽE NA OBJEKTU RADNICE V HODONÍNĚ
Číslo spisu VZ
MUHO 12366/2022 OPM
Evidenční číslo zakázky
150/ID31114/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45312311-0 - Instalace a montáž bleskosvodů
Doplňující CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je oprava věže včetně zpětné instalace stávajícího vánočního osvětlení a rekonstrukce vnější ochrany před bleskem na objektu radnice v Hodoníně.

Popis předmětu VZ

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
a) Projektovou dokumentací (příloha č. 1 ZD).
b) Výkazem výměr (příloze č. 2 ZD).
c) Návrhem smlouvy (příloha č. 3 ZD).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.09.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.