Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2024 23:54

Karta DNS #040/794/2022
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina

Informace

ID zakázky
31173
Název zakázky
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina
Číslo spisu VZ
040/794/2022
Evidenční číslo zakázky
40864-WYP
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota
261 106,00 EUR
Hlavní CPV kód
45432110-8 - Pokládka podlah
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je kompletné zhotovenie podlahových vrstiev podľa špecifikácie minimálnych požiadaviek vrátane demontáže pôvodnej skladby podláh, úpravy jestvujúcich skladieb pôvodných podláh, vyspravenie podláh po vybúraných priečkach a konštrukciách zhotovenie samonivelizačnej stierky, dodávka a montáž podlahoviny na lepidlo, zhotovenie soklov vyťahovaním, dodávka a montáž prechodových profilov. Jednotlivé realizácie budú zadávané postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu , min. 25m2 do 200m2 . Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
17.10.2022 00:00:00
Doba trvania DNS
17.10.2024 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Administrátor VZ
Barbora Ľachová
lachovab@fnspza.sk
+421 415110876

Dokumenty

Zakázky