Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 13:10

Karta veřejné zakázky #MUHO 12551/2022 OPM
PD – MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH

Informace

ID zakázky
31303
Název zakázky
PD – MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH
Číslo spisu VZ
MUHO 12551/2022 OPM
Evidenční číslo zakázky
150/ID31303/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavbu (DPS) – MŠ Lužní-Rekonstrukce střech.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
26.09.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Simona Lišková
liskova.simona@muhodonin.cz
+420 518316454
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.