Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:35

Karta veřejné zakázky #NR-102-22-PŘ-Ko
Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce teplovodu

Informace

ID zakázky
31642
Název zakázky
Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce teplovodu
Číslo spisu VZ
NR-102-22-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce teplovodu

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce teplovodu“, v rozsahu a členění podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Ing. Rostislav Babka, Hradiště 131, 735 42 Těrlicko.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.10.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.