Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.09.2022 15:51

Karta veřejné zakázky #MUUB/91367/2022/ORM
STUDIE – Úprava křižovatky ulic Neradice x Za Humny

Informace

ID zakázky
31658
Název zakázky
STUDIE – Úprava křižovatky ulic Neradice x Za Humny
Číslo spisu VZ
MUUB/91367/2022/ORM
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
100 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie úpravy křižovatky ulic Neradice x Za Humny.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie úpravy křižovatky ulic Neradice x Za Humny. Zákres
dotčeného území řešené křižovatky je uveden v příloze č. 2.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.10.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Ing. Petr Velecký, 572 805 233, petr.velecky@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.