Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 21:33

Karta veřejné zakázky #MUHO 12921/2022 OPM
TDS – ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ

Informace

ID zakázky
31728
Název zakázky
TDS – ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
Číslo spisu VZ
MUHO 12921/2022 OPM
Evidenční číslo zakázky
150/ID31728/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) na akci "Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů ZŠ U Červených domků v Hodoníně".

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
04.10.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Simona Lišková
liskova.simona@muhodonin.cz
+420 518316454
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.