Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 16:32

Karta veřejné zakázky #NR-43-19-OŘ-Če-OPD
PD - Zvyšování rychlosti na TT

Informace

ID zakázky
3187
Název zakázky
PD - Zvyšování rychlosti na TT
Číslo spisu VZ
NR-43-19-OŘ-Če-OPD
Evidenční číslo zakázky
Z2019-010535
Číslo oznámení z TED
2019/S 067-158196
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD - Zvyšování rychlosti na TT

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „PD – Zvyšování rychlosti na TT“ dle technické specifikace v rozsahu PD pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v rozsahu dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb. (dále také jen PD) a výkon autorského dozoru po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.05.2019 10:05:00
Zadávací lhůta do
06.11.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.