Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.09.2022 14:30

Karta veřejné zakázky #222/22
Zajištění služeb spojených s odvozem a likvidací odpadních vod, návozem vody pro sociální zařízení na konečných stanicích MHD a splachy ploch v areálech DPMB, a.s.

Informace

ID zakázky
31882
Název zakázky
Zajištění služeb spojených s odvozem a likvidací odpadních vod, návozem vody pro sociální zařízení na konečných stanicích MHD a splachy ploch v areálech DPMB, a.s.
Číslo spisu VZ
222/22
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem zakázky je zajištění služeb spojených s dopravou a likvidací odpadních vod zadavatele při odvozu externím odběratelům odpadů, navážení vody do nádrží sociálních zařízení zadavatele a provádění splachů ploch.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je zajištění služeb spojených s dopravou a likvidací odpadních vod zadavatele při odvozu externím odběratelům odpadů, navážení vody do nádrží sociálních zařízení zadavatele a provádění splachů ploch.
Předmět plnění:
• Navážení vody do zásobníků vody sociálních zařízení na KS – MHD
• Vyvážení odpadních vod z jímek a septiků sociálních zařízení zadavatele včetně pomocných prací
• Provádění splachů ploch komunikací v areálech zadavatele

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.10.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171636

Dokumenty