Stav: Probíhající

Serverový čas: 03.02.2023 07:41

Karta veřejné zakázky #-
Předběžné tržní konzultace k VZ Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa II

Informace

ID zakázky
32422
Název zakázky
Předběžné tržní konzultace k VZ Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa II
Číslo spisu VZ
-
Režim veřejné zakázky
Předběžná tržní konzultace
Druh zadávacího řízení
Předběžná tržní konzultace
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Výstavba tlakové vodíkové plnící stanice

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové vodíkové plnící stanice na pozemcích zadavatele, včetně zajištění dodávky a instalace technologie potřebné pro realizaci 1. etapy projektu rozvoje vodíkové mobility (a následný servis), to vše s cílem zajistit možnost doplňování pohonných hmot pro vozidla na vodíkový pohon v majetku zadavatele a třetích osob.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Pouze komunikace
20.10.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Anna Bojková, naddat s.r.o.
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.