Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2024 22:25

Karta DNS #S-SLE/34521/22
Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava - II.

Informace

ID zakázky
32873
Název zakázky
Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava - II.
Číslo spisu VZ
S-SLE/34521/22
Režim veřejné zakázky
Zvláštní postup
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota
75 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45210000-2 - Bytová výstavba
Doplňující CPV kód
44112200-0 - Podlahové krytiny
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45330000-9 - Instalatérské a sanitární práce
45211310-5 - Stavební práce na koupelnách
44111400-5 - Nátěry a krycí materiály na stěny
45232460-4 - Sanitární práce
45333000-0 - Instalace a montáž plynového zařízení
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava - II.

Popis předmětu VZ

Toto zadávací řízení se vztahuje k zavedení DNS dle § 138 odst. 1 zákona na opravy a modernizace budov v majetku statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, kdy se jedná o bytové domy (objekty k bydlení) a o objekty občanské vybavenosti (budovy úřadu, kulturní domy, domy s pečovatelskou službou, školská zařízení, domy s nebytovými prostory, hasičské zbrojnice, smuteční a obřadní síně).

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání žádostí
21.11.2022 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí - Zavedené DNS
21.11.2026 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.