Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 09:14

Karta zakázky #24/2022
Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, LS Liptovská Osada a LS Ľubochňa, časť A (bez dopravy) – výzva č. 24/2022

Komunikace