Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:30

Karta zakázky #OZ14-DNS-kameň 2022-č.12
Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre zimnú údržbu na obdobie XI.2022-IV.2023, pre LS Krám, Hronec a Šaling, časť A - bez dopravy

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
33001
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre zimnú údržbu na obdobie XI.2022-IV.2023, pre LS Krám, Hronec a Šaling, časť A - bez dopravy
Číslo spisu VZ
OZ14-DNS-kameň 2022-č.12
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu lesných ciest Organizačnej zložky OZ Horehronie pre LS Krám, LS Hronec a LS Šaling. Jedná sa o frakciu 8/16 v celkovom množstve 1600 ton s odberom priebežne podľa potreby objednávateľa. Obdobie realizácie je od 1.11.2022 do 30.4.2023.

V návrhu na plnenie kritérií (príloha č.1 tejto výzvy)je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť v km z výrobne (kameňolomu) na miesto vykládky kameniva na adresu: Sihla 58, 97653 Lom nad Rimavicou.
- výrobňa (kameňolom) - názov lomu, miesto, adresu, (stačí uviesť v " návrhu na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk")
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa ( len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - " návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou č.1 tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
27.10.2022 09:01:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Horehronie
Adresa
Hlavná 245/72
Čierny Balog
97652, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty