Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 15:19

Karta veřejné zakázky #VZMR/010/2022/Sl
Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr realizátora podnikatelských campů

Informace

ID zakázky
33423
Název zakázky
Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr realizátora podnikatelských campů
Číslo spisu VZ
VZMR/010/2022/Sl
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 140 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
80522000-9 - Vzdělávací semináře
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

vzdělávací semináře

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je realizace podnikatelských campů pro žáky, kteří se účastní aktivit, a pro konzultanty, kteří vedou tyto aktivity.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

Účastník vyplní elektronický formulář ve sloupci „Jednotková cena bez DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ a do sousedního sloupce označeného textem „Vyplnit DPH“ uvede hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Cena uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou pro vstupní hodnocení nabídek.

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.11.2022 13:00:00
Plánované otevírání nabídek
07.11.2022 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.