Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 21:16

Karta veřejné zakázky #MUUB/101681/2022/OSV
Dodávka informačního systému sociálních agend

Informace

ID zakázky
33617
Název zakázky
Dodávka informačního systému sociálních agend
Číslo spisu VZ
MUUB/101681/2022/OSV
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
600 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému sociálních agend.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému sociálních agend dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.11.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Mgr. Vladimíra Havlíková, DiS., 572 805 360, vladimira.havlikova@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.