Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:21

Karta zakázky #45/OZ Šariš/2022
Nákup kameniva s dopravou - zimný posyp, časť B- organizačná zložka OZ Šariš, MES Prešov - výzva č. 45

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
33690
Název zakázky
Nákup kameniva s dopravou - zimný posyp, časť B- organizačná zložka OZ Šariš, MES Prešov - výzva č. 45
Číslo spisu VZ
45/OZ Šariš/2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva s dopravou kamenivo triedené fr. 8/16 (zimný posyp) na Manipulačno expedičný sklad Prešov, Ku Vykládke 15/14127,08006 Prešov - Nižná Šebastová.
Množstvo materiálu je 600 t.
Termíny dodania:
1, od 14.11.2022 do 14.5.2023
Predávajúci predložením ponuky sa zaväzuje termíny dodržať. Dodanie kameniva v mesiacoch január až apríl 2022 je závislé od potrieb vonkajšej prevádzky v rámci lesného hospodárstva a zimného počasia. Termín dodania v týchto mesiacoch stanovuje kupujúci. V zmysle súťaže sa kupujúci nezaväzuje odobrať plánované množstvá kameniva.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena zákazky vrátane dopravy v EUR bez DPH, ktorú predkladajú do súťaže predávajúci (váha kritéria 100 bodov).
Kamenivo pre zimný posyp fr. 8/16 sa použije v rámci realizácie zimnej údržby na lesné správy. Spoločná skládka posypového materiálu je na Manipulačno expedičnom sklade Prešov, Ku Vykládke 15/14127,08006 Prešov - Nižná Šebastová. Na túto skládku sa navozí posypový materiál (kamenivo). Dopravu pre túto čiastkovú zákazku zabezpečuje predávajúci.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
07.11.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
07.11.2022 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Šariš
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
08001, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty