Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.11.2023 03:18

Karta DNS #OP22BTZ115
Zabezpečenie dodávky elektriny a zemného plynu DNS

Informace

ID zakázky
33759
Název zakázky
Zabezpečenie dodávky elektriny a zemného plynu DNS
Číslo spisu VZ
OP22BTZ115
Evidenční číslo zakázky
46309-MUT
Číslo oznámení z TED
2022/S211-606632
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
3 600 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
09000000-3 - Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka energií.

Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.

Časť zákazky č. 2: Dodávka zemného plynu
Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí - úvodná
20.01.2023 12:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
02.11.2026 23:59:59

Centrální zadavatel

Název organizace
Obec Batizovce
Adresa
Štúrova 29/2
Batizovce
05935, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marek Halmo
halmo@obstarame.sk
+421 949581914
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5830?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=batizovce&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Dokumenty

Zakázky