Stav: Probíhající

Serverový čas: 02.02.2023 13:06

Karta veřejné zakázky #NR-57-22-PŘ-Ja
Zajištění mimořádné přepravy osob v roce 2023

Informace

ID zakázky
33801
Název zakázky
Zajištění mimořádné přepravy osob v roce 2023
Číslo spisu VZ
NR-57-22-PŘ-Ja
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
10 000 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Zajištění mimořádné přepravy osob v roce 2023

Popis předmětu VZ

a) průběžné zajištění krátkodobé náhradní autobusové dopravy na území Statutárního města Ostravy a v přilehlých obcích, a to stanovením práv a povinností smluvních stran při poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou dle specifikace předmětu plnění uvedené v Rámcové dohodě, která tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace;
b) konkrétní rozsah a podmínky požadovaných služeb bude uveden v zadávací dokumentaci jednotlivých dílčích poptávek (tzv. minitendrech) specifikovaných v Prováděcích smlouvách. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

V rámci této veřejné zakázky se cenové nabídkové hodnoty neuvádějí, viz bod 4 zadávací dokumentace - Posouzení nabídek.

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.11.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.