Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.03.2023 11:09

Karta DNS #MAR 21/2022
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu

Informace

ID zakázky
33836
Název zakázky
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu
Číslo spisu VZ
MAR 21/2022
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota
170 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
45262600-7 - Různé specializované stavební práce
Doplňující CPV kód
45300000-0 - Stavební montážní práce
71324000-5 - Měření objemu vykonaných prací
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému pre zabezpečenie realizácie zákaziek malého rozsahu, pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi. Jedná sa o zákazky bez základnej technickej dokumentácie a bez rozpočtu. Súčasťou každej zákazky vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka priestorov za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky. Vo všeobecnosti sa jedná o drobné stavebné práce napríklad oprava schodísk, oplotenia, murovaných a betónových prvkov jednotlivých objektov v správe verejného obstarávateľa.

DNS sa zriaďuje na obdobie 18 mesiacov

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2023 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
31.01.2023 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty