Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2023 17:48

Karta zakázky #SE-VO1-2022/002162-025
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre finančnú správu SR DNS

Informace

ID zakázky
33927
Název zakázky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre finančnú správu SR DNS
Kategorie DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu
Číslo spisu VZ
SE-VO1-2022/002162-025
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn
Doplňující CPV kód
66132000-4 - Obchodování s komoditami
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky a distribúcie zemného plynu (ďalej len „plyn“) do 250 odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku počas obdobia od 01.01.2023 – 31.12.2023.

Predpokladaný objem odobratého plynu je 17 054, 49 MWh.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
01.12.2022 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
01.12.2022 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Varga
milan.varga2@minv.sk
+421 250944569

Dokumenty