Stav: Zrušená

Serverový čas: 06.02.2023 01:44

Karta veřejné zakázky #21830/2022
Změna č. 3 Územního plánu Kyjov

Informace

ID zakázky
33974
Název zakázky
Změna č. 3 Územního plánu Kyjov
Číslo spisu VZ
21830/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71410000-5 - Územní plánování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky „Změna č. 3 Územního plánu Kyjov“ je zhotovení změny č. 3 Územního plánu Kyjov.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky „Změna č. 3 Územního plánu Kyjov“ je zhotovení změny č. 3 Územního plánu Kyjov v těchto etapách:
I. etapa Návrh změny č. 3 Územního plánu Kyjov pro společné jednání
II. etapa Upravený návrh změny č. 3 Územního plánu Kyjov pro veřejné projednání
III. etapa Výsledný návrh změny č. 3 Územního plánu Kyjov po veřejném projednání
IV. etapa Úplné znění Územního plánu Kyjov po změně č. 3
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „dílo“), s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.11.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.