Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.01.2023 00:59

Karta veřejné zakázky #MUHO 14529/2022 OPM
NÁKUP ŽIDLÍ 2022 – MěÚ HODONÍN

Informace

ID zakázky
34015
Název zakázky
NÁKUP ŽIDLÍ 2022 – MěÚ HODONÍN
Číslo spisu VZ
MUHO 14529/2022 OPM
Evidenční číslo zakázky
160/ID34015/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
39110000-6 - Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky nákup nových kancelářských židlí.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky nákup nových kancelářských židlí (doplnění stávajícího kancelářského nábytku pro Městský úřad Hodonín). Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedená v příloze č. 1 Technická specifikace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.11.2022 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.