Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.02.2023 09:06

Karta veřejné zakázky #22021/2022
Nová trafostanice městského koupaliště Kyjov

Informace

ID zakázky
34088
Název zakázky
Nová trafostanice městského koupaliště Kyjov
Číslo spisu VZ
22021/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45310000-3 - Elektroinstalační práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření distribuční sítě VN, výstavba nové kioskové prefabrikované trafostanice a rozšíření areálového kabelového vedení NN o navýšení příkonu elektrické energie pro koupaliště Kyjov.

Popis předmětu VZ

Jedná se o dodávku nové trafostanice VN 22 kV/NN a kabelové rozvody NN 0,4kV městského koupaliště Kyjov a stadionu: SO 02 Trafostanice a SO 03 Kabelové rozvody NN (dále jen „dílo“). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (příloha č. 1 Výzvy) a položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Výzvy), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.11.2022 13:30:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.