Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.02.2023 13:03

Karta veřejné zakázky #NR-21-19-PŘ-Ta
Průběžný a závěrečný audit účetní závěrky pro účetní období 2019-2022

Informace

ID zakázky
3424
Název zakázky
Průběžný a závěrečný audit účetní závěrky pro účetní období 2019-2022
Číslo spisu VZ
NR-21-19-PŘ-Ta
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Průběžný a závěrečný audit účetní závěrky pro účetní období 2019-2022

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provedení průběžného a závěrečného auditu účetní závěrky Dopravního podniku Ostrava a. s. a jeho dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za účetní období 2019, 2020, 2021 a 2022 sestavené v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, včetně poradenství při zpracování konsolidované účetní závěrky a její ověření. Výstupem auditu bude výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za účetní období roku 2019, 2020, 2021 a 2022.
Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky na dvě části. Účastník je povinen ocenit a podat nabídku pro obě níže uvedené části:
Část 1 Provedení auditu pro Dopravní podnik Ostrava a.s.
Část 2 Provedení auditu pro EKOVA ELECTRIC a.s.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.04.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
29.07.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.