Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.02.2023 12:47

Karta veřejné zakázky #NR-48-19-PŘ-Ja
Nákup hydraulických tabulových nůžek na plech

Informace

ID zakázky
3430
Název zakázky
Nákup hydraulických tabulových nůžek na plech
Číslo spisu VZ
NR-48-19-PŘ-Ja
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Nákup hydraulických tabulových nůžek na plech

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 1 kusu nových hydraulických tabulových nůžek na plech s příslušenstvím dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“);
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.05.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
07.09.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.