Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.09.2023 11:09

Karta zakázky #001/NLZ/2020 - DNS - 006
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 06/2022 (Lesná cesta Baran)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
34411
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 06/2022 (Lesná cesta Baran)
Číslo spisu VZ
001/NLZ/2020 - DNS - 006
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
125 240,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
Doplňující CPV kód
44900000-9 - Kámen pro stavební účely, vápenec, sádrovec a břidlice
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva bez dopravy s nasledovnou špecifikáciou:

Frakcia kameniva = Množstvo
Frakcia 0/16 = 1700,00 t
Frakcia 0/32 =2500,00 t
Frakcia 0/63 = 9000,00 t
Frakcia 32/63 = 2000,00 t
Frakcia 63/125 = 1500,00 t
Lomový kameň triedený / upravený do 80 kg (murovanie čiel priepustov) = 500,00 t

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever, k.ú. Vrícko (lesná cesta Baran - novostavba, Vrícko - sedlo; súradnice stavby: 48.950847, 18.704067)

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2022 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
21.11.2022 12:15:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty