Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.02.2024 00:16

Karta veřejné zakázky #NR-118-22-PŘ-Če
Dodávka nových dřevěných pražců 2023

Informace

ID zakázky
34479
Název zakázky
Dodávka nových dřevěných pražců 2023
Číslo spisu VZ
NR-118-22-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka nových dřevěných pražců 2023

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je dodávka nových dřevěných impregnovaných příčných a výhybkových pražců včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Kupní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.11.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.