Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2024 11:50

Karta veřejné zakázky #20814/2022
PLATEBNÍ A ODBAVOVACÍ SYSTÉM + ACS ZAMĚSTNANCI

Informace

ID zakázky
34571
Název zakázky
PLATEBNÍ A ODBAVOVACÍ SYSTÉM + ACS ZAMĚSTNANCI
Číslo spisu VZ
20814/2022
Evidenční číslo zakázky
Z2022-047096
Číslo oznámení z TED
TED87/2022-047096
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
31711310-9 - Systém pro zaznamenávání docházky
Doplňující CPV kód
45314320-0 - Instalace a montáž počítačové kabeláže
45314300-4 - Instalace a montáž kabelové infrastruktury
31214500-4 - Elektrické rozvaděče
31712118-0 - Zásuvky nebo objímky integrovaného obvodu
42965110-2 - Skladové systémy
32442000-3 - Terminálové zařízení
35261000-1 - Informační panely
31731100-0 - Moduly
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka platebního a odbavovacího systému + ACS systému pro zaměstnance.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka platebního a odbavovacího systému + ACS systému pro zaměstnance v objektu novostavby krytého bazénu v rámci investiční akce „Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu Kyjov“.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
03.01.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.