Stav: Probíhající

Serverový čas: 03.06.2023 10:40

Karta veřejné zakázky #1/2022
Predaj hnuteľného majetku "Autobus Iveco Crossway Low Entry"

Informace

ID zakázky
34628
Název zakázky
Predaj hnuteľného majetku "Autobus Iveco Crossway Low Entry"
Číslo spisu VZ
1/2022
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Kupní smlouva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Popis předmětu VZ

Mesto Trenčín vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku „Autobus Iveco Crossway Low Entry“ za podmienok určených v Kúpnej zmluve podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podmienok.

Minimálna celková kúpna cena, ktorú vyhlasovateľ požaduje za predaj hnuteľného majetku je vo výške 27.813,10 eur. V prípade, ak žiadny z predložených návrhov nebude obsahovať návrh rovnej alebo vyššej kúpnej ceny, ako je vyššie uvedená minimálna cena, vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky návrhy. Mesto Trenčín nie je platcom DPH.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Trenčín
Adresa
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovenská republika
Administrátor VZ
Andrea Fraňová
andrea.franova@trencin.sk
+421 902911914

Dokumenty