Stav: Zrušená

Serverový čas: 07.06.2020 04:08

Karta veřejné zakázky #001
Výstavba promenády na jazere Počúvadlo

Informace

ID zakázky
3474
Název zakázky
Výstavba promenády na jazere Počúvadlo
Číslo spisu VZ
001
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
152 800,88 EUR
Hlavní CPV kód
45242000-5 - Výstavba pobřežních rekreačních zařízení
Doplňující CPV kód
45246500-8 - Výstavba promenádních cest
45422000-1 - Tesařské práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je výstavba bezpečnej pešej trasy v úseku východného brehu jazera Počúvadlo, čím sa zokruhuje pešia trasa okolo celého jazera pohodlnejšou pešou komunikáciou. Vzhľadom k zložitému členitému a strmému terénu brehu je cieľom vytvoriť primerane schodný chodník, s prechodom na vlastné nebezpečie. Riešenie v konkrétnych úsekoch je odlišné: v rovinatejších úsekoch brehu bude trasa upravená formou štrkovaného chodníka s minimalizovanými vrstvami kamennej drvy, šírka chodníka sa podľa priestorových možností navrhuje premenlivá 750 – 900 mm; v úsekoch brehu s miernym priečnym náklonom sa pomocou zahradenia obrubníkom z dubového hranola vytvorí rovinatejšia plocha a následne sa vytvorí štrkový chodník; v úsekoch brehu, ktoré sú natoľko úzke, strmé, či husto porastené vzrastlými stromami, je navrhované odklonenie pešej trasy na lávku ponad vodnú hladinu – stojacu na koloch z dubovej guľatiny, zatlčených do dna.
Predmet zákazky sa bude realizovať v 2(dvoch) etapách (viď prílohy).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2019 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty