Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:41

Karta veřejné zakázky #NR-110-22-PŘ-Ja
Dodávky nových pneumatik na rok 2023

Informace

ID zakázky
34867
Název zakázky
Dodávky nových pneumatik na rok 2023
Číslo spisu VZ
NR-110-22-PŘ-Ja
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 000 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávky nových pneumatik na rok 2023

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou:
a) dodávky nových pneumatik pro autobusy, trolejbusy a minibusy městské hromadné dopravy v předpokládaném množství dle specifikace uvedené v Příloze č. 7 zadávací dokumentace;
b) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.12.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.