Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.03.2023 17:38

Karta zakázky #SE-VO1-2022/002162-031
Elektrická energia pre Slovenský hydrometeorologický ústav III

Informace

ID zakázky
35081
Název zakázky
Elektrická energia pre Slovenský hydrometeorologický ústav III
Kategorie DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Číslo spisu VZ
SE-VO1-2022/002162-031
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
66132000-4 - Obchodování s komoditami
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny na obdobie od 1.1.2023 - 30.06.2023 (6 mesiacov) pre 83 odberných miest rozmiestnených po celom území Slovenskej republiky verejného obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade so zákonom
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 13 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrikou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľa obchodných podmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej siete.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2022 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
09.12.2022 12:05:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Ján Beňa
jan.bena@shmu.sk
+421 259415454

Dokumenty