Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:52

Karta veřejné zakázky #NR-112-22-OŘ-Ja
Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R260

Informace

ID zakázky
35111
Název zakázky
Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R260
Číslo spisu VZ
NR-112-22-OŘ-Ja
Evidenční číslo zakázky
Z2022-047690
Číslo oznámení z TED
2022/S 228-653753
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
34941000-5 - Kolejnice a příslušenství
Doplňující CPV kód
34941300-8 - Tramvajové kolejnice
34946110-4 - Kolejnice
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R260

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 192 ks nových kolejnic tvaru 57R1/R260 dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m, a to ve 2 dodávkách. Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
28.12.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.