Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.02.2023 11:26

Karta veřejné zakázky #NR-18-19-PŘ-Če
Dodávka a montáž přístřešků pro cestující Důl Zárubek a Zátiší

Informace

ID zakázky
3523
Název zakázky
Dodávka a montáž přístřešků pro cestující Důl Zárubek a Zátiší
Číslo spisu VZ
NR-18-19-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka a montáž přístřešků pro cestující Důl Zárubek a Zátiší

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Dodávka a montáž betonového prefabrikovaného přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Zátiší“ a „Dodávka a montáž ocelového přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Důl Zárubek“. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích Smluv o dílo pro jednotlivé části veřejné zakázky.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.05.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
13.08.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Dodávka a montáž betonového prefabrikovaného přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Zátiší

Stav
Ukončená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Dodávka a montáž ocelového přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Důl Zárubek

Stav
Ukončená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy