Stav: Zrušená

Serverový čas: 09.06.2023 22:55

Karta veřejné zakázky #NsPCL 594/22-právní
Lůžko vyhřívané s fototerapií

Informace

ID zakázky
35453
Název zakázky
Lůžko vyhřívané s fototerapií
Číslo spisu VZ
NsPCL 594/22-právní
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
545 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
33196000-0 - Zdravotnické pomůcky
Doplňující CPV kód
33190000-8 - Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33192150-8 - Terapeutická lůžka
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení dvou vyhřívaných lůžek s fototerapií pro novorozenecké oddělení JIP v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Popis předmětu VZ

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.12.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.