Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.02.2023 11:42

Karta veřejné zakázky #NR-47-19-PŘ-Ta
Dodávka hydraulické ohýbačky plechu

Informace

ID zakázky
3561
Název zakázky
Dodávka hydraulické ohýbačky plechu
Číslo spisu VZ
NR-47-19-PŘ-Ta
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka hydraulické ohýbačky plechu

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité, hydraulické ohýbačky na plech s příslušenstvím dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále také jen ZD) vč. dodání související dokumentace, která je blíže specifikována zejména v návrhu kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 ZD.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.06.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
04.09.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.