Stav: Ukončená

Serverový čas: 08.06.2023 04:38

Karta veřejné zakázky #NR-41-19-PŘ-Ta
Dodávka testovací stolice pro zkoušení alternátorů a startérů

Informace

ID zakázky
3562
Název zakázky
Dodávka testovací stolice pro zkoušení alternátorů a startérů
Číslo spisu VZ
NR-41-19-PŘ-Ta
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka testovací stolice pro zkoušení alternátorů a startérů

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité, testovací stolice pro zkoušení alternátorů a startérů s příslušenstvím dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále také jen ZD) vč. dodání související dokumentace, která je blíže specifikována zejména v návrhu kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 ZD.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
16.05.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
14.08.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.