Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.02.2023 16:37

Karta DNS #7952/2022
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2023-24

Informace

ID zakázky
36296
Název zakázky
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2023-24
Číslo spisu VZ
7952/2022
Evidenční číslo zakázky
51422 - MUT
Číslo oznámení z TED
2022/S 250-732375
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
3 132 031,12 EUR
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
Doplňující CPV kód
32200000-5 - Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové a televizní vysílání
32300000-6 - Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístroje
32500000-8 - Telekomunikační přístroje na přenos dat
48820000-2 - Servery
32420000-3 - Síťová zařízení
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie
- počítačov, notebookov a príslušenstva
- tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva
- zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva
- serverov a príslušenstva
- IKT periférií a ich príslušenstva
- audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva
- náhradných dielov na IKT zariadenia
- sieťových zaridení.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Zelená zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2023 12:00:00
Plánované otevírání žádostí
31.01.2023 12:10:00
Doba trvania DNS
31.01.2025 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty