Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.03.2023 16:34

Karta zakázky #ÚĽUV-2023/02
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta Ústredia ľudovej umeleckej výroby od 1.4.2023 na dobu 12 mesiacov

Informace

ID zakázky
36453
Název zakázky
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta Ústredia ľudovej umeleckej výroby od 1.4.2023 na dobu 12 mesiacov
Kategorie DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Číslo spisu VZ
ÚĽUV-2023/02
Evidenční číslo zakázky
SE-VO1-2022/002162-045
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
66132000-4 - Obchodování s komoditami
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny a distribúcie elektriny do 8 odberných miest verejného obstarávateľa Ústredie ľudovej umeleckej výroby a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou zmluvy o dodávke elektriny v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení (pre zmluvu ďalej len „Zmluva" a pre zákon ďalej len „Zákon o energetike") počas obdobia od 01.04.2023 – 31.03.2024 (pre uvedené obdobie ďalej len „Zmluvné obdobie" a pre zmluvu ďalej len „Zmluva").

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 12:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
27.01.2023 12:10:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Mária Kuklicová, MBA
vo@uluv.sk

Dokumenty