Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.07.2020 06:26

Karta veřejné zakázky #NR-30-19-OŘ-Ko-OPD
Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice

Informace

ID zakázky
3656
Název zakázky
Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice
Číslo spisu VZ
NR-30-19-OŘ-Ko-OPD
Evidenční číslo zakázky
Z2019-015824
Číslo oznámení z TED
2019/S 092-223505
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
31200000-8 - Elektrické rozvodné a řídící zařízení
Doplňující CPV kód
31682540-7 - Zařízení vedlejších stanic
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45315700-5 - Instalace a montáž rozvoden
45317200-4 - Elektroinstalační práce pro transformátory
45454100-5 - Rekonstrukce budov
51112000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení
51111300-6 - Instalace a montáž transformátorů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny Výškovice (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž) včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny. Rozsah předmětu veřejné zakázky (díla) je blíže vymezen v Projektové dokumentaci pro provádění stavby (Příloha č. 1 ZD) a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) zpracovaných společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796. Dle Projektové dokumentace pro provádění stavby vybraný dodavatel dopracuje realizační dokumentaci stavby, dle které bude dílo realizováno. Realizace stavebních a montážních prací je navržena při provozu tramvajové dopravy. Provoz tramvajové dopravy nesmí být realizací veřejné zakázky nijak omezen, s výjimkou krátkodobých výluk za podmínek stanovených v ZD a ve Smlouvě o dílo (Příloha č. 3 ZD).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.06.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
25.12.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
JUDr. Martin Skyba
skyba@ak-jsb.cz
+420 724023944
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty