Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.02.2024 04:10

Karta DNS #MAR 2/2023
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce

Informace

ID zakázky
36815
Název zakázky
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce
Číslo spisu VZ
MAR 2/2023
Evidenční číslo zakázky
2807 - MUP Vestník č. 19/2023 - 26.01.2023
Číslo oznámení z TED
2023/S 018-048983
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Stavební práce, Služby
Předpokládaná hodnota
5 500 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45215400-1 - Výstavba hřbitovů
45262690-4 - Modernizace zchátralých budov
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45262600-7 - Různé specializované stavební práce
45233161-5 - Výstavba stezek pro pěší
45350000-5 - Mechanická zařízení
45342000-6 - Instalace a montáž oplocení
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233250-6 - Práce na povrchové úpravě kromě silnic
45223800-4 - Instalace a montáž montovaných staveb
45453100-8 - Modernizace budov
45454000-4 - Přestavba budov
50720000-8 - Opravy a údržba ústředního topení
50510000-3 - Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
45232410-9 - Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
44162100-4 - Potrubní materiál
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
45454100-5 - Rekonstrukce budov
45262630-6 - Výstavba pecí
45215300-0 - Stavební práce na výstavbě krematorií
45110000-1 - Demolice a zemní práce
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce na cintorínoch o objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných vodoinštalačných, kanalizačných, kúrenárskych, elektroinštalačných a elektromontážnych prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie jednotlivých prác na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na samostatné kategórie:
1. kategória Stavebné práce,
2. kategória Remeselné stavebné práce,
3. kategória Vodoinštalačné a kanalizačné práce, práce na ústrednom kúrení,
4. kategória Elektroinštalačné práce
5. kategória Práce na kremačných peciach
6. kategória Reštaurátorské práce

Poznámka

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných stavebných zákaziek. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným spôsobom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa snažíme vyriešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
24.02.2023 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
24.02.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
26.02.2027 14:00:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1. Kategória Stavebné práce

Stav
Probíhající
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45215400-1 - Výstavba hřbitovů
45262690-4 - Modernizace zchátralých budov
45233161-5 - Výstavba stezek pro pěší
45350000-5 - Mechanická zařízení
45342000-6 - Instalace a montáž oplocení
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233250-6 - Práce na povrchové úpravě kromě silnic
45223800-4 - Instalace a montáž montovaných staveb
45453100-8 - Modernizace budov
45454000-4 - Přestavba budov
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
45110000-1 - Demolice a zemní práce

2. kategória Remeselné stavebné práce

Stav
Probíhající
Hlavní CPV kód
45262600-7 - Různé specializované stavební práce
Doplňující CPV kód
45453100-8 - Modernizace budov
45454000-4 - Přestavba budov
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
45111000-8 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce

3. kategória Vodoinštalačné a kanalizačné práce a práce na ústrednom kúrení,

Stav
Probíhající
Hlavní CPV kód
50720000-8 - Opravy a údržba ústředního topení
Doplňující CPV kód
50800000-3 - Různé opravy a údržba
44161200-8 - Vodovody
44163130-0 - Kanalizační potrubí
44620000-2 - Radiátory a kotle k ústřednímu vytápění a jejich díly
44163241-1 - Izolované spoje
44164000-7 - Opláštění a ochranné trubky
50720000-8 - Opravy a údržba ústředního topení
90400000-1 - Kanalizace
51000000-9 - Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení)
50510000-3 - Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

4. kategória Elektroinštalačné práce

Stav
Probíhající
Hlavní CPV kód
45310000-3 - Elektroinstalační práce
Doplňující CPV kód
45315100-9 - Instalace a montáž elektrotechnického zařízení
45111300-1 - Demontážní práce
45255400-3 - Výrobní práce
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

5. kategória Práce na kremačných peciach

Stav
Probíhající
Hlavní CPV kód
45262630-6 - Výstavba pecí
Doplňující CPV kód
45215300-0 - Stavební práce na výstavbě krematorií
45453000-7 - Opravy a modernizace budov
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

6. kategória Reštaurátorské práce

Stav
Probíhající
Hlavní CPV kód
45454100-5 - Rekonstrukce budov
Doplňující CPV kód
45454000-4 - Přestavba budov
45453100-8 - Modernizace budov
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

Zakázky