Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.09.2023 15:13

Karta DNS #MAR 3/2023
DNS Architektonické a inžinierske služby

Detail zprávy #400612

Datum a čas doručení
22.05.2023 09:07:08
Odesílatel
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Příjemce
Všichni
Typ
Ostatní
Předmět
Žiadosť o indikatívnu cenovú ponuku na vypracovanie štúdie

„Vytvorenie bezbariérového prístupu na Murmanskej výšine

k pamätníku padlých vojakov v 1. svetovej vojne“

 

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie indikatívnej cenovej ponuky k predmetnej zákazke.

 

Potrebujeme zabezpečiť vypracovanie štúdie a návrhu technického riešenia bezbariérového prístupu, v zmysle platných zákonov a vyhlášok, stavebným inžinierom s odbornou

spôsobilosťou (projektant pozemných stavieb).


Predpokladaná činnosť projektanta:

a/ miestna obhliadka, overenie existujúceho stavu a určenie možností/ najvhodnejšej trasy

     prístupovej cesty; vyhotovenie fotodokumentácie;

b/ návrh technického riešenia bezbariérového prístupu k pamätníku padlých vojakov

     v 1. svetovej vojne (jednoduchý návrh, ktorý bude v súlade s požiadavkami MV SR a KPÚ;

c/ vypracovanie výkazu, výmeru + predpokladaných investičných nákladov (rozpočet stavby).

 

Stredisko :   Slavín, Bratislava.

 

Fotodokumentácia – príloha 1: 


Termín zaslania indikatívnej cenovej ponuky:    do 31.05.2023 do 10:00 hod.


Termín obhliadky:  po predchádzajúcom tel. dohovore (v dňoch 25. a 26.05.23) dňa 29.05.2023


Adresa sídla:             Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava- Staré Mesto

Kontaktná osoba na obhliadku:      Ing. Jana Hronská

mobil:    0948 656 785

e-mail:   jana.hronska@marianum.sk

 

  S pozdravom


Milan Hamala