Stav: Probíhající

Serverový čas: 19.06.2024 06:04

Karta DNS #MAR 5/2023
DNS Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské služby v zmysle dizajn manuálu

Informace

ID zakázky
36873
Název zakázky
DNS Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské služby v zmysle dizajn manuálu
Číslo spisu VZ
MAR 5/2023
Evidenční číslo zakázky
4777 - MUS, V. č. 26/2023 - 06.02.2023
Číslo oznámení z TED
2023/S 025-073549
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Předpokládaná hodnota
250 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
79800000-2 - Tiskařské a související služby
Doplňující CPV kód
30195000-2 - Tabule
44174000-0 - Fólie
22000000-0 - Tiskařské výrobky a související produkty
30199410-7 - Samolepicí papír
79820000-8 - Činnosti související s tiskem
79822500-7 - Služby v oblasti grafického designu
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
45350000-5 - Mechanická zařízení
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa tlačiarenských a príbuzných služieb , tlačených výrobkov, polepov na vozidlá, informačných tabúl, bežne dostupných na trhu na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
02.03.2023 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
02.03.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
01.03.2027 15:00:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty