Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 23:00

Karta veřejné zakázky #1/2023EX
Protipovodňová opatření města Kyjov

Informace

ID zakázky
36874
Název zakázky
Protipovodňová opatření města Kyjov
Číslo spisu VZ
1/2023EX
Evidenční číslo zakázky
Z2023-003123
Číslo oznámení z TED
TED87/2023-003123
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
35121700-5 - Poplašné systémy
Doplňující CPV kód
48952000-6 - Systémy pro veřejný rozhlas
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. V rámci projektu bude zmodernizována síť varovného a vyrozumívacího systému ve městě Kyjov a bude proveden upgrade stávajícího vysílacího pracoviště a bezdrátových hlásičů v místní části Bohuslavice. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet a obchodní podmínky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.02.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.